Προσφορες

Στα είδη προσφοράς γίνεται αλλαγή μόνο στο μέγεθος και το χρώμα.